зъбения имплант успешно замества липсващ зъб

 

През последното десетилетие Имплантологията навлезе широко в лечението на липсващи зъби . Поставянето на имплант се превърна в рутинна и често препоръчвана процедура от стоматолозите . Това е нормално, тъй като човечеството има натрупан 70 годишен опит и съвременните технологии позволяват усъвършенстване на процедурата , инструментите и избора на най- подходящия имплант за да се постигне желания дълготраен резултат.

Ние препоръчваме почти винаги при екстракция на постоянен зъб поставяне на имплант в един етап и задължително използваме собствени растежни фактори . Така се спестява време и естественото зарастване на раната след екстрацията се комбинира със зарастването и стабилизирането на импланта . В зависимост от темповете на зарастване и качеството на костта на пациента имплантът се натоварва дъвкателно в момента на поставянето или след 2 - 4 -6 или 9 месеца . Имплантът функционира като естествен зъб и трябва да се третира като такъв . Препоръчваме почистване два пъти на ден и посещения при стоматолог за преглед всяка година .При добри грижи имплантите ще стоят в устата цял живот

 

 

 

 клиничен случай 1

Поставени зъбни импланти на мястото на липсващи последни долни зъби

 

 клиничен случай 2поставяне на импланти за заместване на липсващи зъби

 клиничен случай 3

заместване на липсващ зъб с имплант

 

клиничен случай 4

поставяне на импланти за заместване на липсващи зъби

клиничен случай 5

поставяне на имплант на мястото на изваден долен резец

Експресни Нови зъби  (в рамките на един ден)

 

 

 

 

Ние можем да решим вашия проблем и по този начин.

Сутринта в 9 часа пациента влиза в клиниката с тези зъби и в 15 часа си тръгва с нови .Тези нови зъби се носят 6 месеца

Предварително сме взели решение заедно с пациента въз основа на преглед и изследване от компютърен томограф / скенер /, че собствените зъби и възпалени венци не изпълняват функцията си и създават повече проблеми отколкото ползи и е по - добре да се екстрахират . Нашите зъботехници са изработили новите зъби предварително . Предварително сме подготвили растежни фактори и биоматериали .

Екстрахираме всички зъби , поставяме импланти и фиксираме вече готовите зъби в един етап в рамките на 4-5 часа .

С този експресен метод се спестява на пациента стреса от обеззъбяване , не се нарушава храненето и естетиката . Пациентът получава зъби които не се свалят, не са подвижни,стоят стабилно и може да се храни веднага и да говори без притеснения .

6 месеца след зарастването на венците и пълното интегриране на имплантите тези зъби се свалят като просто се развинтват от имплантите и се изработват нови постоянни зъби .

Методът Teeth - Expres , имплантите и надстройките са на американската фирма biochorizons. Ние не правим компромис с качеството на материалите . Знаем протокола и го изпълняваме без импровизации и замествания на елементите с по- евтини .

Експресните зъби имат фиксирана цена .

 

 

клиничен случай 1

 Fast-fix, заместване на всички зъби с импланти в едно посещение

клиничен случай 2

 Fast-fix, заместване на всички зъби с импланти в едно посещение

Импланти за стабилизиране на подвижни протези

 

 

 

Друг достъпен вариант за възстановяване на зъбите е изработване на пластмасови протези които се задържат само за два импланта и са снемаеми .

Ако вече имате подвижна протеза и бихте искали да е по - стабилна и неподвижна докато говорите и се храните ние може да помогнем .
Поставят се два импланта под протезата и след два месеца върху тях се завинтват надстройки които се захващат за протезата подобно на копче тик-так .Така че протезата може да се сваля за почистване но когато се постави в устата щраква за имплантите и не помръдва .

 

 клиничен случай 1

Импланти за стабилизиране на подвижни протези

 клиничен случай 2

импланти за тсабилизиране на зъбна протеза