Екстракцията на зъби

 

Екстракцията на зъби, която ние изпълняваме винаги е свързана с обезболяване ,щадене на съседните тъкани кости , венци и  естетствено зарастване на раните. Винаги препоръчваме екстракционната рана  да се покрива с  Фибрин за безболезнено зарастване. Фибринът се получава след центрофугиране на епруветка с кръв взета от пациента.

 

Мъдреци

 

мъдрециМъдреците са последните зъби, разположени най-назад в устата .Те обикновено се появяват към 18- -20-тата година. Понякога няма достатъчно място за тях ,растат накриво и често растежът им е свързан с болка. Понякога са толкова назад в челюстта че е трудно почистването. Ние препоръчваме екстракция на мъдреци само ако е наложителна и след оценка на всички плюсове и минуси от екстракцията.Вярваме, че след като природата е създала тези зъби човек има нужда от тях и ги премахваме само ако има наложителна причина.
Винаги препоръчваме екстракционната рана  да се покрива с  Фибрин за безболезнено зарастване. Фибринът се получава след центрофугиране на епруветка с кръв взета от пациента.