Image is not available

Клиниката, в която се чувствате у дома си!

Arrow
Arrow
Slider

Какво е ОМФТ?  (ОРАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ)

Терапия предлагаща Лечебни упражнения целящи възстановяването на нарушения баланс на работа на оралните мускули.

Вредните навици причиняват нарушаване на равновесието между оро-фациалните мускули, което от своя страна може да доведе до промяна на лицето и морфологията.

Например, вредни навици в устата, включително дишане през устата, смучене на палеца и т.н., в комбинация с неправилно преглъщане може да доведе до протрузия на горната челюст. Езикът избутва зъбите напред, а устните, които не се затварят при дишане на устата, не оказват никакво противодействие.

Неправилното използване на мускулите и липсата на обратно налягане в този случай води до различна форма на челюстите и / или зъбите. На лице е функционална малоклузия . Ако искаме да възстановим равновесието очевидно е че първо трябва да се промени функцията на участващите мускули.

 

       Следователно е необходим мултидисциплинарен подход за дълготраен резултат. Стоматолозите и ортодонтите са загрижени за формата и морфологичните аномалии на зъбите, а логопедите се занимават с функцията на оро-фациалните мускули.

   Логопедът играе важна роля за възстановяването на мускулите

Зъболекарите и ортодонтите, които лекуват деца, са отговорни за разпознаването на връзката между ненормалната мускулна функция и абнормалната морфология и оклузия и преди да започнат каквато и да е интервенция първо да са сигурни че са възстановили правилните мускулни движения в орофациалната област.

Препоръчително е да насочат пациента към логопед (вижте Насоките за орална грижа за младежи от НМТ). Логопедът играе важна роля за възстановяване на нарушения баланс във функционирането на мускулите на орофациалния комплекс. Логопедичното лечение въздейства на вредни навици (палец, пръст, смучене на биберон, дишане в устата, неправилен модел на преглъщане, неправилно положение на езика, избутане с езика и неправилни навици на дъвчене). Много често тези вредни навици оказват влияние и на речта.

Логопедът работи с обективни измервателни инструменти, като например скалата на сила (метър за сила на устните), техниката на Payne (визуализация на модела на поглъщане с помощта на флуоресцентна техника) и миосканер (измерване на мускулите на устните, езика и мастера). Ранното разпознаване и лечение на вредните навици в устата и неправилните модели на преглъщане са от голямо значение за стабилната оклузия.