Image is not available

Клиниката, в която се чувствате у дома си!

Arrow
Arrow
Slider

     Двудневен курс ОМФТ за напреднали

     Опитът показва че от една страна има нужда от актуализиране на съществуващите знания по ОМФТ, а от друга страна, че понякога има голям разлика между нивата на знания на различните участници. Курсът за напреднали е създаден за да се повиши нивото на знанията на участниците и по този начин да се оптимизира лечението.

       По време на задълбочения курс за напреднали ще се обсъждат различни аспекти на ОМФТ, като се приема, че знанията от въвеждащия курс вече са улегнали и навлезли в практиката. Ще се обърне внимание на работата в съответствие с протокола ОМФТ, повтарянето и задълбочаването на стоматологичните аспекти, практиката на миосканер, техниката на Payne и силата на скалата, както и голям брой случай. По желание ще могат да бъдат включени и дискутирани Собствени случай на участниците. Препоръчително е да бъдат изпратени предварително.

Участието в задълбочения курс на OMFT е възможно само за участници преминали въвеждащия курс.

       Курсът ще се проведе от Петер Хелдероп и Нилс Хълсинк (Myofunctional Europe).

 

Съдържание:

  •    кратък повторен основен курс с много взаимодействие от учениците
  •    Подова орално-лицева мускулатура
  •    Практика: оптимизиране на работата с лампа Payne и мащаб на сила
  •    Практика: как да направя оптимални снимки в устата?
  •    Повторение Дентални знания във връзка с ОМФТ
  •    Лечение на случаи на OMFT
  •    Опции за лечение с помощта на системата Myobrace I Myosa.

     Датите за курсът за напреднали не са определени още защото зависят от личната програма на лекторите които трябва да се стиковат. Най вероятно ще са май месец 2021.

Организаторите поемат отговорността да ви уведомят при веднага щом бъдат

насрочени.